Jest pomysł, są ludzie, a skąd wziąć pieniądze?

Nie samą ideą człowiek żyje

Kreacja nowych pomysłów i wcielanie ich w życie to domena lokalnych aktywistów i działaczy społecznych. Część z nich działa w pojedynkę, inni grupują się np. w stowarzyszenia, fundacje, koła gospodyń wiejskich czy też towarzystwa przyjaciół konkretnej instytucji, a także tworzą inicjatywy nieformalne. Im wszystkim przyświeca idea działania na rzecz ich małej ojczyzny. Nie samą ideą człowiek żyje, dlatego też warto im pomóc w pozyskiwaniu finansowania projektów z różnych źródeł. Uczestnicy warsztatów zostaną wyposażeni w wiedzę i praktyczne umiejętności szukania, pozyskiwania i rozliczania grantów.

Pomóż innym pomagać

Jeżeli działasz na rzecz lokalnej społeczności i masz z nią kontakt (np. pracujesz w bibliotece, urzędzie, fundacji, szkole), pomyśl, czy nie mógłbyś/mogłabyś przeprowadzić warsztatów informujących o źródłach dofinansowań dla ludzi, którzy zmieniają swoją małą ojczyznę na lepsze, a często robią to pro publico bono. Z pewnością znajdziesz w swoim otoczeniu przedstawicieli kół gospodyń wiejskich, ochotniczych straży pożarnych, zapalonych nauczycieli, zatroskanych o innych seniorów, czy aktywnych sołtysów i radnych. Na pewno ucieszą się, że można pozyskać finansowanie dla różnych pomysłów na działalność społeczną, sportową i kulturalną. Do przeprowadzenia spotkania wystarczy sala w bibliotece, szkole, być może świetlica wiejska. Możesz zrobić to także online. Pamiętaj, żeby poinformować o spotkaniu. Możesz wykorzystać do tego media społecznościowe Twojej biblioteki, szkoły, profil fundacji, którą reprezentujesz, a także np. słupy i tablice ogłoszeniowe, a nawet ogłoszenia parafialne. Ważne, żeby jak najwięcej ludzi skorzystało z warsztatów i żeby informacja dotarła do zainteresowanych.

Kto szuka, ten znajdzie

Zaproponuj swoim kursantom szereg możliwości, gdzie mogą oni szukać środków na swoje działania. Poniżej przedstawiam Ci listę, którą możesz wykorzystać. Możesz ją oczywiście zmodyfikować według potrzeb.

Lista możliwości pozyskiwania środków dla lokalnych aktywistów:

Przebieg warsztatów

Skoncentruj się na konkretnych potrzebach swoich kursantów. W tym celu najlepiej sprawdzi się ankieta wysłana do uczestników przed szkoleniem. Zadaj w niej pytania o dotychczasowe doświadczenia w pozyskiwaniu zewnętrznych środków, trudności przy tym napotykane, a przede wszystkim zorientuj się, na jakie inicjatywy lokalni aktywiści potrzebują środków, co chcieliby w najbliższym czasie zrobić, ale nie mają pieniędzy. Będziesz mógł przygotować listę źródeł skrojonych pod ich potrzeby. Twoi kursanci z pewnością wyjdą z takiego szkolenia zadowoleni, ponieważ otrzymają podpowiedź, skąd mogą sfinansować swój pomysł, a Tobie będzie łatwiej z myślą, że Twój czas został efektywnie spożytkowany. Same korzyści! Dlatego, najważniejsza zasada trenera: poznaj oczekiwania swoich uczniów i przygotuj się odpowiednio do potrzeb. Nie napiszesz wniosku za nich, ale dasz im bezcenną INFORMACJĘ!

Przeanalizuj z uczestnikami kilka źródeł i staraj się dopasować ich pomysły do wymagań grantodawcy. Pracuj na konkretach. Sprawdź, jak wygląda procedura naboru i terminy. W zdecydowanej większości wnioski o granty składa się poprzez generatory online (chociaż zdarzają się jeszcze wersje papierowe 🤔). Przeczytaj regulamin, zwróć uwagę, że jego zapisy (szczególnie wytyczne do oceny wniosków) są niezwykle przydatne. Przypomnij, że „koniec języka za przewodnika”, więc jeśli osoba pisząca wniosek nie jest czegoś pewna, zawsze może zadzwonić i zapytać u źródła, czyli organizatora programu. Przeanalizuj wybrany generator i uczul swoich kursantów na: częste zapisywanie wniosku, uważne czytanie regulaminu i wymogów konkursu, pisanie wniosku najpierw w edytorze tekstu (np. w WORD) i przeklejanie go do generatora, sprawdzenie, czy dołączyły się wszystkie dokumenty itp. Polecam Ci kilka wybranych przeze mnie generatorów do pracy na przykładowym wniosku z uczestnikami:

system Fundacji Orlen: http://inicjatywni.pl/43/trwa-nabor-w-inicjuj-z-fio-30-dotacje-dla-mlodych-ngo-i-grup-nieformalnych

System Obsługi Dotacji Narodowego Instytutu Wolności https://generator.niw.gov.pl/

generator programu Mazowsze Lokalnie https://generator.mazowszelokalnie.pl/

Powodzenia na sali szkoleniowej!

Add A Comment