Dotacje dla: biblioteki publicznej

Biblioteka publiczna, czyli szczęście.

Jeżeli pracujesz w bibliotece publicznej, masz szczęście – przynajmniej z punktu widzenia dostępności różnych źródeł finansowania. Biblioteki publiczne mają szerokie pole do popisu, szczególnie te, które posiadają osobowość prawną, to znaczy same mogą występować z wnioskiem do instytucji grantodawczej, np. będące samorządowymi instytucjami kultury. Przynajmniej tego typu jednostki w na tle innych, często niedofinansowanych koleżanek i kolegów z branży, mają spore szanse na dodatkowe środki.

Gdzie szukać dotacji?

Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu oferuje:

 1. Promocja czytelnictwa https://tiny.pl/7kmjl. Dotowane mogą być kampanie promocyjne, festiwale literackie, wydarzenia literackie, promocja nowości wydawniczych, audycje radiowe, telewizyjne i internetowe. Wydarzenia mogą przybrać formy warsztatów, szkoleń, webinariów, kursów e-learningowych, spotkań z autorami, gier, podcastów, wideoblogów.
 2. Partnerstwo dla książki https://tiny.pl/7k739. Celem programu jest poprawa dostępu do książki w jej wszystkich formatach, jak i wzmocnienie kulturotwórczej roli księgarń i bibliotek. Można sfinansować szkolenia dla bibliotekarzy i księgarzy, działania animujące czytelnictwo oraz promujące księgarnie.
 3. Edukacja kulturalna https://www.gov.pl/web/kultura/edukacja-kulturalna3 Celem programu jest wspieranie zadań z zakresu edukacji kulturalnej, ważnych dla rozwoju kapitału społecznego. Warto składać wnioski na podnoszenie kompetencji kadr kultury, edukację kulturalną dzieci i młodzieży oraz dorosłych (w tym na uniwersytety ludowe)
 4. Kultura cyfrowa. https://www.gov.pl/web/kultura/kultura-cyfrowa3. Celem programu jest udostępnianie i umożliwianie ponownego wykorzystywania zasobów cyfrowych do celów popularyzacyjnych, edukacyjnych i naukowych, uwzględniające opracowanie i digitalizację zasobów dziedzictwa kulturowego.
 5. Kultura dostępna https://www.gov.pl/web/kultura/kultura-dostepna4. Dotowane będą projekty dostosowujące ofertę kulturalną do potrzeb osób niepełnosprawnych, uwzględniające mobilność kultury.
 6. Rozwój sektorów kreatywnych https://www.gov.pl/web/kultura/rozwoj-sektorow-kreatywnych3. Celem programu jest wsparcie rozwoju polskich sektorów kultury i kreatywnych oraz wzmacnianie ich konkurencyjności na arenie międzynarodowej
  Nabór do wszystkich programów MKiDN trwa do 30 listopada 2020.

Fundacje

 1. Fundacja Bankowa im. Leopolda Kronenberga https://www.citibank.pl/poland/kronenberg/polish/9637.htm. Projekty mogą dotyczyć tematów: innowacji w edukacji, edukacji ekonomicznej i przedsiębiorczości, dziedzictwa kulturowego, twórczości artystycznej dzieci i młodzieży, priorytetów ochrony zdrowia, polityki społecznej.
 2. Fundacja KGHM Polska Miedź http://fundacjakghm.pl/. Projekty mogą dotyczyć np.: kultury i tradycji, nauki i edukacji. Nabór jest ciągły.
 3. Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności. Program Równać Szanse https://www.rownacszanse.pl/. Celem działań jest wsparcie w rozwoju i wyrównywanie szans edukacyjnych dla młodych osób mieszkających w miejscowości do 20 tys. mieszkańców.
 4. Fundacja BGK im. J.K. Steczkowskiego https://www.fundacja.bgk.pl/program/moja-mala-ojczyzna/ Finansowaniem mogą być objęte: promocja lokalnego patriotyzmy, poprawa lokalnej przestrzeni i infrastruktury z miejscowości do 100 tys. mieszkańców.
 5. Fundacja PZU https://fundacja.pzu.pl/konkursy-i-dotacje W dotacjach pozakonkursowych (nabór ciągły) można uzyskać wsparcie działań kulturalnych, edukacyjnych, ochrony dziedzictwa kulturowego, pielęgnowania polskości i wielu innych.
 6. Fundacja Orlen. Program Moje miejsce na ziemi https://fundacja.orlen.pl/PL/NaszeProgramy/Strony/Moje-miejsce-na-ziemi.aspx Program wspiera m. in. zachowanie dziedzictwa historycznego, rozwój edukacji, kultury i sztuki, podnoszenie świadomości na temat ekologii i zrównoważonego rozwoju.
 7. Fundacja Santander. Program Tu mieszkam, tu zmieniam https://fundacja.santander.pl/2016/10/24/tu-mieszkam-tu-zmieniam/ Dotowane są pomysły pozytywnych, ekologicznych zmian w przestrzeni lokalnej.
 8. Fundacja LOTTO. https://www.fundacjalotto.pl/program-grantow/ Można sfinansować działania z obszaru dziedzictwa kulturowego, edukacji.
 9. Fundusz Popierania Twórczości ZAiKS. https://zaiks.org.pl/133,103,fundusz_popierania_tworczosci. Dotowane mogą być festiwale, konkursy twórcze, wystawy.
 10. Fundacja TechSoup. https://www.techsoup.pl/pl/item-details/904/technologieorgpl Oferta fundacji obejmuje bezpłatny lub znacznie tańszy dostęp do najnowszego oprogramowania, sprzętu komputerowego, szkoleń technologicznych i rozwiązań cyfrowych.
 11. Kulczyk Foundation https://kulczykfoundation.org.pl/co-robimy/pomocowe/polska-konkurs-grantowy-kulczyk-foundation
 12. Fundacja Tauron https://fundacja.tauron.pl/ Projekty można składać w obszarze kultury, nauki, edukacji, ochrony dziedzictwa kulturowego.
 13. Fundacja Banku Pekao S.A. imienia dr. Mariana Kantona https://www.pekao.com.pl/o-banku/odpowiedzialnosc-spoleczna/fundacja-banku.html Mają szansę dotacje na upowszechnianie kultury, oświatę i wychowanie dzieci i młodzieży.
 14. Fundacja Cedrob http://www.grupacedrob.pl/wspieramy-rozwoj/o-konkursie Można składać wnioski na projekty społecznie użyteczne dotyczące edukacji, sportu, kultury.

Fundusze Norweskie i EOG

Program Kultura obejmuje dwa rodzaje zadań:

 1. Poprawa zarządzania dziedzictwem kulturowym (projekty inwestycyjne)
 2. Poprawa dostępu do kultury i sztuki

https://www.eog.gov.pl/strony/zapoznaj-sie-z-funduszami/oferta-funduszy/kultura/

Inne instytucje

 1. Muzeum Historii Polski Program Patriotyzm Jutra https://muzhp.pl/pl/p/121/patriotyzm-jutra.
 2. Budżety obywatelskie miast, gmin – więcej we wpisie https://kasanakulture.pl/latarnie-place-zabaw-parki-i-ksiazki/

Add A Comment