Jakie programy wspierają Polonię?

Ile ich, czyli nas, jest? Według różnych szacunków na całym Świecie poza granicami ojczyzny żyje około 21 milionów Polaków i osób pochodzenia polskiego. Biorąc pod uwagę aktualną liczbę ludności Polski…