Szkolenie online: 
4 lipca 2024 r.
godz. 9:00 - 13:00

Szkolenie ma na celu omówienie nowego programu w ramach KPO (Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności) dla kultury: Inwestycja A2.5.1: Program wspierania działalności podmiotów sektora kultury i przemysłów kreatywnych na rzecz stymulowania ich rozwoju.

Program umożliwia wsparcie w ramach dotacji i stypendiów, co oznacza, że nie tylko publiczne instytucje kultury, organizacje pozarządowe, MŚP, ale także osoby fizyczne mogą ubiegać się o środki. Segmenty objęte wsparciem to: muzyka, teatr, muzealnictwo, sztuki wizualne, taniec, kultura ludowa i tradycyjna.

 

Program szkolenia

 1. Ogólne zasady programu.

 2. Podmioty uprawnione do złożenia wniosków.

 3. Rodzaje oferowanego wsparcia

 4. Ścieżka grantowa i stypendialna.

 5. Na co można złożyć wniosek? Rodzaje przedsięwzięć.

 6. Segmenty Inwestycji objęte wsparciem,

 7. Kwalifikowalność kosztów.

 8. Kryteria oceny. Narzędzie checklisty do sprawdzenia poprawności kryteriów.

 9. Na co zwrócić szczególną uwagę przy wypełnianiu wniosku?

 10. Jak poprawnie przygotować załączniki?

 11. Wygląd formularza wnioskowe i sposób jego uzupełniania.

 12. Blok pytań i odpowiedzi

Dla tych, którzy szukają
nowych możliwości

Zapisz się na szkolenie już teraz i zarezerwuj dla siebie miejsce. Liczba miejsc ograniczona. 

Cena: 299 zł brutto

Przed resjestracją zapoznaj się z regulaminem szkoleń.

Twoja instytucja nie pozwala na rozliczenie szkolenia przez ClickMeeting? Zapisz się poprzez email: m.wakula@kasanakulture.pl

Prowadzący

dr Anna Małczuk-Wakulińska – doktor nauk humanistycznych; absolwentka studiów podyplomowych Zarządzanie projektami finansowanymi ze środków UE na UW, Menedżer kultury na SGH; ekspertka oceniająca wnioski o dofinansowanie. Twórczyni marki Kasa na Kulturę.

Od lat zawodowo jestem związana z kulturą i nauką. Moje doświadczenie dotyczy szkoleń i pozyskiwania zewnętrznych środków dla fundacji, stowarzyszeń, kgw i grup nieformalnych oraz instytucji publicznych (bibliotek, domów kultury, muzeów). Swoją wiedzą dzielę się na blogu www.kasanakulture.pl oraz profilach w mediach społecznościowych: Facebooku oraz Instagramie.

Zapisz się na szkolenie już teraz i zarezerwuj dla siebie miejsce. Liczba miejsc ograniczona. 

Przed resjestracją zapoznaj się z regulaminem szkoleń.

Twoja instytucja nie pozwala na rozliczenie szkolenia przez ClickMeeting? Zapisz się poprzez email: m.wakula@kasanakulture.pl