Szkolenia dedykowane dla Państwa instytucji, organizacji lub firmy są dostosowane do Państwa indywidualnych potrzeb. Poprzedzone szczegółową ankietą, będą odpowiadały bezpośrednio na Państwa pytania, wątpliwości i sugestie.

Korzyści:

 • treść szkolenia dopasowana do potrzeb instytucji,
 • sprawdzona wiedza i doświadczenie w pozyskiwaniu finansów w poszczególnych obszarach,
 • obszerne materiały i baza wiedzy dla uczestników szkolenia,
 • sesja pytań i odpowiedzi, rozwianie wątpliwości i mitów wokół pozyskiwania funduszy,
 • konsultacje poszkoleniowe,
 • omówienie (punkt po punkcie) wybranego programu.

Dla kogo:

 • Fundusze dla instytucji kultury (domów kultury, bibliotek, centrów kultury),
 • Fundusze dla edukacji (przedszkoli, szkół, bibliotek pedagogicznych itp.),
 • Fundusze dla sportu (kluby sportowe, organizacje, szkoły itp),
 • Fundusze dla instytucji naukowych (bibliotek, instytutów),
 • Fundusze firm (branże kultury, rozrywki, edukacji, sportu),
 • Fundusze dla fundacji, stowarzyszeń, organizacji pożytku publicznego.

Zakres szkoleń może obejmować następujące zagadnienia:

 • wyszukiwanie i dobór odpowiednich form finansowania,
 • aplikowanie o środki w programach grantowych,
 • przygotowanie wniosku (całego lub poszczególnych części),
 • pozagrantowe formy finansowania instytucji/organizacji.

Tematy szkoleń uzupełniających:

 • podnoszenie kompetencji cyfrowych (np. tworzenie wirtualnych wystaw, escape roomów, ebooków, quizów online, praca w chmurze, narzędzia do zarządzania zespołem i projektami, używanie programu Canva)
 • zarządzanie dziedzictwem kulturowym w kontekście pozyskiwania
  środków
 • tworzenie diagnozy lokalnej na potrzeby projektów kulturalnych i
  społecznych
 • budowanie oferty kulturowej on-line w instytucji kultury
 • efektywna komunikacja w zespole
 • otwarte zasoby edukacyjne i kulturalne

Cena uzależniona jest od liczby godzin szkoleniowych i miejsca przeprowadzenia szkolenia (stacjonarnie czy online).

Chcesz zarezerwować termin lub o coś zapytać?