Szkolenie online:
27–28 maja 2024 r.
godz. 9.00–13.00

Platforma: ClickMeeting
Szkolenie ma na celu omówienie różnorodnych krajowych źródeł dofinansowania dla kultury wraz ze wskazaniem podmiotów uprawnionych i ich możliwości.

Szkolenie obejmie źródła finansowania dostępne dla podmiotów instytucjonalnych (samorządowe jednostki kultury, NGOsy, firmy, osp, kgw), jak i podmiotów prywatnych (JDG, osoby prywatne, grupy nieformalne).

W pierwszym dniu omówione zostaną najbardziej popularne programy finansowania projektów kulturalnych (ministerialne, inne instytucje publiczne, samorządowe itp.), jak również mniej znane (fundacyjne, crowdfunding, sponsoring, partycypacja) wraz z podaniem dobrych praktyk z realizacji oraz wskazówek, jakie tematy są istotne i doceniane w konkursach.

Drugi dzień to praca warsztatowa nad wypełnianiem przykładowego formularza, w tym omówienie celów, rezultatów, opisania grupy docelowej, promocji, zapewnienia dostępności, rozpisania harmonogramu i preliminarza. Uzupełnieniem będzie praca z regulaminem programu oraz kartą oceny wniosku. Skupimy się na potraktowaniu wniosku jako spójnej, wewnętrznie zgodnej całości, odpowiadającej na założenia regulaminu i wymogów programu dotacyjnego.

Program szkolenia

  1. Podmioty uprawnione do pozyskiwania środków (instytucje publiczne, firmy, ngo, kgw, osp, grupy nieformalne itp.) i ich możliwości oraz ograniczenia na rynku grantowym.
  2. Podział źródeł dofinansowania (publiczne, prywatne).
  3. Projekt i jego specyfika.
  4. Finansowanie projektów ze środków publicznych: omówienie źródeł.
  5. Finansowanie projektów ze środków prywatnych: omówienie źródeł.
  6. Wypełnianie przykładowego formularza wnioskowego (grupa docelowa, cele, rezultaty, promocja, zapewnienie dostępności, preliminarz, harmonogram).
  7. Kryteria i karta oceny wniosku jako metoda kontroli poprawności wniosku.
  8. Blok pytań i odpowiedzi.

Dla tych, którzy chcą sięgnąć
po więcej

Zapisz się na szkolenie już teraz i zarezerwuj dla siebie miejsce. Liczba miejsc ograniczona. 

Cena: 499 zł brutto

Na szkolenie możesz także zarejestrować się, pisząc na adres: m.wakula@kasanakulture.pl

Prowadząca

dr Anna Małczuk-Wakulińska

Doktor nauk humanistycznych; absolwentka studiów podyplomowych Zarządzanie projektami finansowanymi ze środków UE na UW, Menedżer kultury na SGH; ekspertka oceniająca wnioski o dofinansowanie. Twórczyni marki Kasa na Kulturę.

Od lat zawodowo jestem związana z kulturą i nauką. Moje doświadczenie dotyczy szkoleń i pozyskiwania zewnętrznych środków dla fundacji, stowarzyszeń, kgw i grup nieformalnych oraz instytucji publicznych (bibliotek, domów kultury, muzeów). Swoją wiedzą dzielę się na blogu www.kasanakulture.pl oraz profilach w mediach społecznościowych: Kasa na Kulturę i Edukację; @kasanakulture

Osoby zapisane na szkolenie otrzymają:

Zapisz się na szkolenie już teraz i zarezerwuj dla siebie miejsce. Liczba miejsc ograniczona!

Na szkolenie możesz także zarejestrować się, pisząc na adres: m.wakula@kasanakulture.pl