pieniądze dla Polonii

Jakie programy wspierają Polonię?

Ile ich, czyli nas, jest?

Według różnych szacunków na całym Świecie poza granicami ojczyzny żyje około 21 milionów Polaków i osób pochodzenia polskiego. Biorąc pod uwagę aktualną liczbę ludności Polski (prawie 38 milionów ludzi), można powiedzieć, że nieco ponad połowa naszego kraju żyje poza granicami. Największe skupiska Polonii znajdziemy w:

 • Stanach Zjednoczonych – około 10 mln
 • Niemczech
 • Brazylii
 • Francji
 • Kanadzie
 • Wielkiej Brytanii
 • a także na Ukrainie i Białorusi i na Litwie.

Dlaczego wyemigrowali? Czy nadal czują się Polakami? Jak wspierają się poza granicami kraju? Jak Polska dba o swoich rodaków, zamieszkałych w różnych państwach na wszystkich kontynentach globu? Niektóre z tych pytań są otwarte. Przyczyn emigracji zapewne jest tak wiele, jak samych emigrantów: wyższe zarobki, minione wydarzenia polityczne, aspiracje artystyczne, czy wyjazd za rodziną. Nie zawsze Polonia jest zjednoczona i wspólnie dba o swoje interesy, ale są też przykłady chlubnych działań wybitnych osobistości jak Jerzy Giedroyc, Barbara Piasecka-Johnnson, Jan Karski i wielu innych.

W polskich systemie wsparcia Polonii znajdziemy możliwości pozyskiwania funduszy na działania dla Polaków poza granicami.

Kto i jak wspiera Polonię?

Moje doświadczenia ze współpracy z Polonią w Stanach Zjednoczonych są jak najbardziej pozytywne. Biblioteka, w której pracowałam, pozyskała grant na doposażenie amerykańskiej biblioteki w polskojęzyczne książki oraz podręczniki. Innym razem, dzięki grantowi z Senatu RP zorganizowany został konkurs czytania w języku polskim i angielskim. Jedno jest pewne: chęć współpracy Polonii z organizacjami w kraju jest i trzeba z niej korzystać!

Gdzie szukać wsparcia dla działań skierowanych do Polonii:

 1. Stowarzyszenie Wspólnota Polska http://wspolnotapolska.org.pl/menu_pomoc.php
 2. Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Program Infrastruktura Polonijna https://www.gov.pl/web/dyplomacja/konkurs-wspolpraca-z-polonia-i-polakami-za-granica-2021–infrastruktura-polonijna
 3. Instytut Pamięci Narodowej https://ipn.gov.pl/pl/upamietnianie/dotacje
 4. Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. Program Miejsca Pamięci Narodowej za Granicą https://www.gov.pl/web/kulturaisport/miejsca-pamieci-narodowej-za-granica3
 5. Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. Program Promocja Kultury Polskiej za Granicą https://www.gov.pl/web/kulturaisport/promocja-kultury-polskiej-za-granica2
 6. Narodowy Instytut Dziedzictwa Narodowego za Granicą Polonika https://polonika.pl/programy/programy-grantowe/programy-grantowe-instytutu
 7. Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą https://www.orpeg.pl/
 8. Stowarzyszenie Odra-Niemen https://odraniemen.org/

Do 2020 r. wsparcie dla Polonii oferował Senat Rzeczpospolitej Polskiej. Program Opieka nad Polonia i Polakami cieszył się sporym zainteresowaniem. Od 2021 r. cele i zadania programu zostały rozdzielone pomiędzy różne resorty.

https://www.gov.pl/web/polonia/zrodla-wsparcia

Add A Comment