Dziedzictwo kulturowe. Skąd brać pomysły i jak finansować projekt?

Ostatnio wiele szkoleń prowadzonych przeze mnie dla instytucji kultury dotyczyło dziedzictwa kulturowego. Wraz z uczestnikami zastanawialiśmy się, jak wykorzystać lokalne dziedzictwo do budowania oferty (stacjonarnej i online) ośrodków kultury i bibliotek, skąd pozyskać na to środki oraz jak włączyć społeczność w nasze działania.

Piszemy wniosek o dofinansowanie: jak uniknąć katastrofy

Każdy program jest inny, ale schemat pisania wniosków o dofinansowanie jest podobny Wiadomo, że każdy wniosek o dofinansowanie to inne zasady zapisane w regulaminie, generatory do składania aplikacji przez Internet,…

Latarnie, place zabaw, parki i… książki.

Rutyna W poszukiwaniu środków na kulturę przeszukuję zazwyczaj strony internetowe Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa, Narodowego Centrum Kultury, strony fundacji i stowarzyszeń, wspierających działalność kulturalną. Z pewnością moje poszukiwania ocierają się…