Opcja 1: redakcja wniosku

od 170 zł netto/h

Korzyści:

 • sprawdzenie wniosku w
 •  

Dla kogo:

 • dla instytucji kultury (domów kultury, bibliotek, centrów kultury),
 • dla organizacji pozarządowych (fundacji, stowarzyszeń, kół gospodyń wiejskich itp.),
 • dla edukacji (przedszkoli, szkół, bibliotek pedagogicznych itp.),
 • dla sportu (kluby sportowe, organizacje, szkoły itp),
 • dla instytucji naukowych (bibliotek, instytutów),
 • firm (branże kultury, rozrywki, edukacji).

Zakres działań:

 • sprawdzenie wniosku w całości napisanego przez wnioskującego samodzielnie,
 • dodanie komentarzy pod kątem dopasowania do regulaminu wybranego programu grantowego bezpośrednio w pliku z wnioskiem (bez zmiany treści wniosku),
 • konsultacja sposobu wypełniania formularza wniosku (np. opisywania celów projektu, rezultatów jakościowych, konstruowania pozycji budżetowych).

W zależności od poziomu skomplikowania wniosku jego sprawdzenie zajmuje od 2 do 5 godzin.

Opcja 2: redakcja wraz ze zmianami

Rozliczanie godzinowe. Stawka ustalana indywidualnie.

Korzyści:

 • Sprawdzenie wniosku i
 •  

Dla kogo:

 • dla instytucji kultury (domów kultury, bibliotek, centrów kultury),
 • dla organizacji pozarządowych (fundacji, stowarzyszeń, kół gospodyń wiejskich itp.),
 • dla edukacji (przedszkoli, szkół, bibliotek pedagogicznych itp.),
 • dla sportu (kluby sportowe, organizacje, szkoły itp),
 • dla instytucji naukowych (bibliotek, instytutów),
 • dla firm (branże kultury, rozrywki, edukacji).

Zakres działań:

 • sprawdzenie poprawności sposobu wypełniania formularza wniosku (np. opisywania celów projektu, rezultatów jakościowych),
 • ingerencja w jego treść (poprawa treści bezpośrednio w generatorze lub edytowalnym pliku).

Opcja 3: audyt budżetu i harmonogramu

Rozliczanie godzinowe. Stawka ustalana indywidualnie.

Korzyści:

 • Sprawdzenie

Dla kogo:

 • dla instytucji kultury (domów kultury, bibliotek, centrów kultury),
 • dla organizacji pozarządowych (fundacji, stowarzyszeń, kół gospodyń wiejskich itp.),
 • dla edukacji (przedszkoli, szkół, bibliotek pedagogicznych itp.),
 • dla sportu (kluby sportowe, organizacje, szkoły itp),
 • dla instytucji naukowych (bibliotek, instytutów),
 • firm (branże kultury, rozrywki, edukacji).

Zakres działań:

 • sprawdzenie spójności i realności harmonogramu oraz budżetu we wniosku,

 • rozeznanie w cenach rynkowych wymienionych w budżecie produktów i usług,

 • sprawdzenie poprawności kosztów kwalifikowanych, wysokości wkładu własnego, wysokości kosztów administracyjnych względem merytorycznych, sposobu wyceny tych kosztów.

Chcesz zarezerwować termin lub o coś zapytać?

Serdecznie dziękuję za przeprowadzone konsultacje. Były to bardzo rzeczowe i profesjonalne porady, uwagi, ale także miłe i ciepłe słowo, zachęta do pracy na rzecz swojej społeczności lokalnej.

Zostały mi przedstawione liczne pomysły i inspiracje, które wykorzystam do budowania koncepcji projektu, ale także liczne przydatne wskazówki organizacyjne, które ułatwią pracę nad różnymi projektami.
Zdecydowanie polecam konsultacje z p. Anną Wakulińską – to procentuje.

Maria Zawada, Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Mazury