Korzyści:

 • dostają Państwo wniosek gotowy do wysłania i zgodny z wytycznymi i regulaminem,
 • osobiście kontaktuję się z instytucją finansującą i wyjaśniam wątpliwości,
 • na bieżąco raportuję swoją pracę i uzgadniam z Państwem zakres merytoryczny i finansowy projektu,
 • sprawdzam inne możliwości sfinansowania projektu.

Dla kogo:

 • Fundusze dla instytucji kultury (domów kultury, bibliotek, centrów kultury),
 • Fundusze dla edukacji (przedszkoli, szkół, bibliotek pedagogicznych itp.),
 • Fundusze dla sportu (kluby sportowe, organizacje, szkoły itp)
 • Fundusze dla instytucji naukowych (bibliotek, instytutów),
 • Fundusze firm (branże kultury, rozrywki, edukacji),
 • Fundusze dla fundacji, stowarzyszeń.

Zakres działań:

 • przygotowanie wniosku dla Instytucji na wspólnie wybrany konkurs grantowy,
 • przedstawienie propozycji budżetu i sposobu wydatkowania środków adekwatnego do możliwości instytucji,
 • bieżący kontakt z instytucją finansującą oraz partnerami,
 • przygotowywanie odwołań, jeśli wniosek nie dostanie finansowania.

Wycena napisania wniosku jest ustalana indywidualnie i zależy od źródła dofinansowania. Standardowy koszt napisania wniosku: od 3% do 5% wartości projektów. W przypadku współpracy stałej lub przy kilku projektach jednocześnie cena ustalana jest indywidualnie.

Koszt napisania odwołania: 500 zł netto