Świadczę usługi wsparcia w pozyskiwaniu środków poprzez fundraising. 

Zakres działań:

  • pozyskiwanie środków na kampanie zbiórkowe,
  • kontakt z darczyńcami poprzez direct mailing, direct dialog,
  • utrzymywanie pozytywnych relacji z darczyńcami,
  • dopasowanie odpowiednich narzędzi do przeprowadzanej zbiórki (aukcje, loterie,, barter, cegiełki, giving days, wydarzenia specjalne itp.),
  • kompleksowa obsługa darczyńców,
  • kampanie w mediach społecznościowych.

Koszt wsparcia w zakresie fundraisingu: od 500 zł netto.