Szkolenie online - Jak się zrzeszać i finansować?

Dla kogo ?

Szkolenie jest przeznaczone dla:

 • pracowników i członków organizacji pozarządowych (fundacji, stowarzyszeń),
 • członków kół gospodyń wiejskich,
 • działaczy społecznych,
 • lokalnych aktywistów.

Kiedy: 16 XII 2021, godz. 9:00 – 14:00

Koszt: 400 zł

Ilość miejsc: 20

Dodatki

Każdy uczestnik otrzyma prezentację wykorzystaną podczas kursu oraz certyfikaty ukończenia kursu.

Będzie miał również możliwość zadania pytania drogą mailową po zakończeniu szkolenia.

Jak się zapisać?

Zapisz się na szkolenie, wysyłając e-mail o temacie „Szkolenie 16 grudnia” na adres: a.wakulinska@kasanakulture.pl

Decyduje kolejność zgłoszeń!

Czego się dowiesz?

Uczestnicy szkolenia:

 • poznają różne formy zrzeszania się (fundacje, stowarzyszenia, grupy nieformalne, koła gospodyń wiejskich, ochotnicza straż pożarna), zasady ich działania, wady i zalety,
 • poznają prawne aspekty funkcjonowania różnych form w aspekcie pozyskiwania zewnętrznych środków,
 • poznają różnorodne źródła dofinansowania,
 • poznają zasady sporządzania wniosku na podstawie konkretnego programu,
 • poznają narzędzia wspomagające zarządzanie projektami.

 

Program szkolenia

I Organizacja pozarządowa i grupy nieformalne

 1. Podstawy prawne funkcjonowania fundaji, stowarzyszeń, grup nieformalnych i innych form działalności,
 2. Fundacja, stowarzyszenie, grupa nieformalna i inne formy działalności (koło gospodyń wiejskich, ochotnicze straże pożarne, kluby sportowe, osoby fizyczne) – podobieństwa i różnice; zalety i wady.

II. Źródła finansowania dla fundacji i stowarzyszeń

 1. Granty publiczne (ministerialne, samorządowe),
 2. Granty od fundacji korporacyjnych i bankowych oraz funduszy,
 3. Finansowanie społecznościowe (crowdfunding),
 4. Darczyńcy biznesowi i sponsoring,
 5. Działalność gospodarcza.

III. Źródła finansowania dla grup nieformalnych i osób fizycznych

 1. Program Rozwoju Organizacji Obywatelskich,
 2. Budżety obywatelskie,
 3. Programy międzynarodowe, 
 4. Programy fundacji.

IV Warsztat z tworzenia przykładowego wniosku

Prowadząca:

Anna Małczuk-Wakulińska

Doktor nauk humanistycznych. Absolwentka studiów podyplomowych: Menedżer Kultury na SGH oraz Zarządzanie Projektami Finansowanymi ze środków UE na Uniwersytecie Warszawskim. Ukończyła liczne kursy i szkolenia w zakresie pozyskiwania środków dla kultury, edukacji oraz nauki.


Posiada duże doświadczenie w pozyskiwaniu zewnętrznych środków dla fundacji, stowarzyszeń i grup nieformalnych, oraz instytucji publicznych (bibliotek, jednostek edukacyjnych, domów kultury)


Prowadzi blog Kasa Na Kulturę

W przypadku jakichkolwiek pytań czy wątpliwości, serdecznie zapraszam do kontaktu:

Zamów bezpłatną konsultację

Zapisz się na mój newsletter, a ja odpiszę do Ciebie z propozycjami terminu darmowej konsultacji.

 

Start to grow your business with the best tips!

Here is your chance to get access to my exclusive freebies!

Start to grow your business with the best tips!

Here is your chance to get access to my exclusive freebies!

Zamów bezpłatną konsultację

Zapisz się do mojego newslettera, a ja odpiszę do Ciebie z propozycją terminu darmowej konsultacji.