Szkolenie online: 
3 czerwca 2024 r.
godz. 09:00–13:00

Szkolenie ma na celu omówienie różnorodnych źródeł (w charakterze i skali, wysokości możliwego dofinansowania), zarówno w zakresie finansowania z poziomu środków europejskich, jak też projektów o wymiarze europejskim, międzynarodowym.

Omówione zostaną najbardziej popularne programy finansowania projektów edukacyjnych, edukacji instytucjonalnej różnych szczebli (uczelnie wyższe, szkoły I i II stopnia), szkolenia nieformalnego, zwiększanie kompetencji edukatorów, wzrost cyfryzacji w szeroko pojętym obszarze edukacji.

Głównym omawianym programem będzie Erasmus+, w ramach poszczególnych typów działań (tzw. akcji kluczowych) i ścieżek-sektorów: Edukacja szkolna, Szkolnictwo wyższe, Kształcenie i szkolenie zawodowe, Edukacja dorosłych, Młodzież, Sport, jak również Fundusz Solidarności. W programie szkolenia pojawią się także te mniej znane w kontekście edukacji i najnowsze ścieżki dofinansowań (Interreg, Horyzont, inne Fundusze Europejskie, w tym regionalne oraz elementy KPO). Poświęcimy też uwagę funduszom wyszehradzkim.

Szkolenie obejmie źródła finansowania różnej skali, dostępne dla podmiotów instytucjonalnych (placówki edukacyjne, instytucje kultury prowadzące działalność edukacyjną, NGOsy, firmy z obszaru edukacji), jak i podmiotów prywatnych (JDG, osoby prywatne).

Poza przekrojowym przedstawieniem różnorodnych źródeł, skupimy się na aspektach praktycznych, przybliżając priorytety wyznaczane przez poszczególne grupy dofinansowań, jak również właściwe i efektywne metody pozyskiwania partnerów, przygotowywania aplikacji grantowych, ich prawidłowej realizacji i rozliczania (sprawozdawczości).

Program szkolenia

 1. Priorytety tematyczne, wymiar europejski.
 2. Perspektywa instytucji / perspektywa osoby prywatnej, budowanie partnerstw.
 3. Przekrojowe omówienie programu Erasmus+:
  1. edukacja szkolna, Młodzież, Sport,
  2. kształcenie i szkolenie zawodowe, edukacja dorosłych,
  3. szkolnictwo wyższe.
 4. Pozostałe fundusze europejskie (Fundusz Solidarności, Horyzont, Interreg, regionalne, KPO).
 5. Visegrad Fund i pozostałe fundusze.
 6. Praktyczne wskazówki dla poszczególnych źródeł finansowania.
 7. Blok pytań i odpowiedzi.

Dla tych, którzy chcą sięgnąć po środki z Europy

Zapisz się na szkolenie już teraz i zarezerwuj dla siebie miejsce. Liczba miejsc ograniczona. 

Cena: 399 zł brutto

Na szkolenie możesz także zarejestrować się, pisząc na adres: m.wakula@kasanakulture.pl

Prowadzący

Krzysztof Bober – Menedżer kultury, producent, kurator, prezes zarządu Fundacji Plateaux. Ukończył studia podyplomowe z zakresu marketingu kultury oraz zarządzania projektami. Od wielu lat zajmuje się pozyskiwaniem dotacji ze środków publicznych, jak też wsparciem projektów z innych źródeł związanych z organizacjami pozarządowymi.

Posiada wieloletnie doświadczenie w produkcji festiwali i koncertów w Polsce, jak również projektów międzynarodowych na świecie, także w największych salach widowiskowych Polski i zagranicy. W latach 2012-2020 współodpowiedzialny za prezentację młodego polskiego jazzu na rynkach azjatyckich (projekt Jazz Po Polsku). Działalność networkingową w Europie (m.in. Łotwa, Czechy, Dania, Słowacja, Francja) kontynuował przy festiwalu jazzowym/improwizacji Voicingers (2018-2022). W 2022 r. uczestniczył w projekcie inkubatorowym europejskiej sieci festiwali HEMI.

Skutecznie udaje mu się pozyskiwać i rozliczać środki publiczne w ramach projektów realizowanych przez zarządzaną fundację, jak też przygotowywać i opiekować się aplikacjami grantowymi dla innych NGOsów. Szereg projektów Plateaux otrzymało wsparcie ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego i instytucji podległych (Instytut Adama Mickiewicza i Narodowe Centrum Kultury), Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej, Fundacji Pro Helvetia, Instytutu Polskiego w Pekinie, szeregu Ambasad i Konsulatów RP na całym świecie. Podobnie wyglądają osiągnięcia w zakresie aplikacji przygotowywanych dla innych podmiotów – przygotowane i/lub rozliczone z sukcesem granty obejmują współpracę z Instytutem Adama Mickiewicza, Narodowym Centrum Kultury, Międzynarodowym Funduszem Wyszehradzkim, Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji (Erasmus+), Ministerstwem Spraw Zagranicznych oraz placówkami RP i Instytutami Polskimi na całym świecie.

Pełnił też funkcję eksperta opiniującego składane aplikacje grantowe, m.in. dla środków krajowych (Ministerstwo Spraw Zagranicznych), czy też europejskich (programy MusicAire, Culture Moves Europe).

Współrealizuje kampanie sponsoringowe w Polsce, był odpowiedzialny m.in. za współpracę z Mecenasami Polskiej Prezydencji w Radzie UE. W zakresie pozyskiwania sponsorów na projekty kulturalne i lajfstajlowe współpracował i/lub współpracuje m.in. z Sinfonią Varsovią, Pogotowiem Kulturalno-Społecznym (Up To Date Festival), Stołeczną Estradą, Targami Jestem Slow, Okręgową Izbą Aptekarską w Warszawie, Trinity (Koncerty Muzyki Filmowej) czy Narodowym Instytutem Muzyki i Tańca.

 
 

Zapisz się na szkolenie już teraz i zarezerwuj dla siebie miejsce. Liczba miejsc ograniczona. 

Na szkolenie możesz także zarejestrować się, pisząc na adres: m.wakula@kasanakulture.pl